Usługi i Firmy > ŁÓD > Fundacja Aktywizacja > Bezpłatne szkolenia - Excel dla osób z orzeczeniem o niepełnosprawnoœci

Zapraszamy wszystkie chętne osoby posiadajšce orzeczenie o niepełnosprawnoœci do zapisywania się na bezpłatne szkolenia organizowane przez Oddział Fundacji Aktywizacja w Łodzi
Aktualnie oferujemy szkolenia w zakresie: 1. Obsługa Programu Excel 2.Techniki Sprzedaży Bezpoœredniej
Oferta skierowana do osób pozostajšcych bez pracy.
Zapisy trwajš (marzec 2020)
Dla uczestników przewidziano atrakcyjne niespodzianki.
Szkolenia rozpocznš się w pierwszym możliwym terminie ! Miejsce odbywania się szkoleń ŁódŸ-Œródmieœcie.
Po zakończeniu zajęć zapewniamy pomoc w znalezieniu i podjęciu zatrudnienia. W ramach realizowanego projektu oferujemy atrakcyjne dofinansowanie do wynagrodzenia. Po więcej szczegółów zapraszamy pod nr tel. 506 941 762; 508 501 410 Projekt „ Aktywuj pracę” w ramach programu Praca Integracja jest finansowany ze œrodków PFRON