Uwaga! To ogłoszenie nie jest już publikowane

Nie ma możliwości przywrócenia jego treści ( zapoznaj się z regulaminem ).


prefabrykacja i montaż konstrukcji stalowych


Stalkoncept Sp. z o.o. przygotowuje stalowe elementy konstrukcyjne poza miejscem budów, we własnych zakładach produkcji. Całość robót stalowych jest zrealizowana w etapie przygotowania, a nowoczesna produkcja konstrukcji stalowych jest wykonana z pomocą maszyn sterowanych numerycznie, z bardzo dużą prezycją, korzystając jednocześnie z trójwymiarowych modeli zarówno kratownić, dźwigarów, płatwi jak i całych hal stalowych.

Produkujemy wszystkie typy konstrukcji, które zapewniają wolną przestrzeń produkcyjną czy magazynową: sztywne konstrukcje oparte na ramach stalowych, ramy stalowe portalowe na ramach stalowych, ramy stalowe portalowe, konstrukcje stalowe dachów podwieszanych, dachy hal stalowych łukowe, konstrukcje stalowe z ramą przegubową.