Home   > Nieruchomości > Katowice > Blue Invest Magdalena Przystolik > Wycena nieruchomości - operat szacunkowy

Posiadam uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości o numerze 7753.

Sporządzane wyceny w formie operatu szacunkowego dotyczą między innymi:
- nieruchomości gruntowych: niezabudowanych i zabudowanych
- nieruchomości lokalowych: mieszkalnych i użytkowych
- nieruchomości komercyjnych: handlowych, przemysłowych, magazynowych, biurowych, produkcyjnych
- ograniczonych praw rzeczowych.

Możliwe jest również sporządzenie opracowania dotyczącego rynku nieruchomości oraz doradztwa w tym zakresie.

Wykonywane przeze mnie czynności zawodowe są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa i standardami zawodowymi. Zachowanie szczególnej staranności, kierowanie się zasadami etyki zawodowej oraz bezstronnością w wycenie nieruchomości, zapewnia klientowi gwarancję wysokiej jakości świadczonych usług.

Koszt sporządzenia operatu szacunkowego lub innego opracowania ustalany jest indywidualnie w zależności od rodzaju nieruchomości, celu dla jakiego zostaje przygotowany, czasu koniecznego do realizacji zlecenia, ilości niezbędnych dokumentów oraz ewentualnych dodatkowych nakładów.

Zapraszam do kontaktu.